AGRA GROUP a.s.

AGRA GROUP a.s.

Od začátků se naše společnost věnuje otázkám v oblasti výživy rostlin a postupně se rozvíjí. Více jak 20 let postupně naplňujeme nejen naše obchodní záměry a cíle, ale především hledáme nová řešení a přístupy, která najdou své uplatnění v zemědělské praxi. V roce 2008 se společnost AGRA GROUP a.s. rozhodla v rámci rozšiřování spolupráce se zemědělskými podniky založit novou divizi v oblasti potravinářství. Zabývá se posklizňovou úpravou zemědělských plodin, balením a skladováním zemědělských komodit a sušením, zahušťováním a mísením potravinářských produktů.

Společnost AGRA GROUP a.s. se od počátku svého působení zaměřuje na problematiku výživy rostlin a s tím související vývoj nových technologií. Naše společnost spolupracuje s mnoha výzkumnými a univerzitními pracovišti a zapojuje se do výzkumných projektů, řešících aktuální problémy zemědělské praxe.

Partner Search

www.agra.cz

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu


Provozovatel

ČTP RB

Švédská 2498

Kročehlavy, 272 01 Kladno

tel. +420 739 491 985

E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com

Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ:72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK (odkaz http://www.agentura-api.org/) a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM