Výzkumný ústav silva taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumný ústav silva taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. byl zřízen roku 1927 a od roku 1992 působí v rámci resortu životního prostředí. Provádí mezioborový výzkum krajiny, který zajišťuje 70 výzkumných pracovníků v 8 výzkumných odborech: ekologie lesa, ekologie krajiny, kulturní krajiny a sídel, rostlinných biotechnologií, biomonitoringu, biologických rizik, šlechtění a pěstebních technologií, fytoenergetiky. Součástí ústavu jsou také Dendrologická zahrada s významnou sbírkou dřevin a trvalek, vzdělávací a kongresové centrum, pěstební skleníky, polní pokusy rostlin.

Partner Search
Nové metody množení rostlin; pěstební technologie; energetické a biomasové plodiny; ochrana biodiverzity; funkce zeleně ve městech a krajině; ekologie lesa a krajiny; bioindikace kvality prostředí; choroby a škůdci rostlin; šlechtění a taxonomie rostlin; využití sbírek rostlin a mikroorganismů.

www.vukoz.cz

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

ČTP RB
Švédská 2498
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Tel. +420 739 491 985
E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com
Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ: 72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM