Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. připravuje výstavbu a provoz závodu na výrobu bioetanolu, který jako vstupní surovinu bude používat obiloviny, zejména pšenici a tritikale. Produkováno bude biopalivo ve formě bioetanolu, z obnovitelných zdrojů. Uplatnění produkce našeho závodu bude přispívat ke snížení emisí skleníkových plynů z fosilních paliv používaných v dopravním sektoru.

Partner Search
Biopaliva, bioetanol, doprava, OZE, obnovitelné zdroje, skleníkové plyny

www.jzl.cz

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu


Provozovatel

ČTP RB

Švédská 2498

Kročehlavy, 272 01 Kladno

tel. +420 739 491 985

E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com

Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ:72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK (odkaz http://www.agentura-api.org/) a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM