ZERA zemědělská regionální agentura

ZERA zemědělská regionální agentura

Zemědělská je ekologická regionální agentura z.s. ZERA, se zaměřuje na oblast environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro obce, podnikatele a zemědělské podniky. Posláním je prosazování ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochrany a zvyšování kvality půdy. Cílem všech aktivit ZERA je přispět k udržitelnému rozvoji regionu a krajiny. ZERA si tak vybudovala specifické know-how a proto poskytuje vysoce odborné služby pokrývající celou problematiku produkce a užití kompostu v zemědělské praxi pro zvýšení kvality půdy a podporu její původní biologické aktivity.

Partner Search
Compost, biologický odpad, recyklace

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu


Provozovatel

ČTP RB

Švédská 2498

Kročehlavy, 272 01 Kladno

tel. +420 739 491 985

E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com

Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ:72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK (odkaz http://www.agentura-api.org/) a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM