VUPT a ZVT Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. a Zemědělský výzkum spol. s.r.o. Troubsko

Výzkumná pracoviště v Troubsku – společnosti Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. a Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. patří předním soukromým ústavům zaměřeným na šlechtění, chov Českého čmeláka, výzkum a vývoj nových technologií z oblasti zemědělství a bioenergetiky a systémů udržitelného managementu půdy. Výzkumná pracoviště realizují řadu mezinárodních i národních projektů z prostředků H2020, EURECA, OPPIK, Technologické agentury ČR nebo NAZVA. Výzkumný ústav poskytuje kromě čistě vědecké a výzkumné práce řadu služeb a produktů např. nabídka osiv a moření osiva, poradenství, diagnostika vybraných virových patogentů, kvalita osiva a testování odrůd, zkoušky za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin, mykologické a mykotoxikologické analýzy, fyzikální rozbory stanovení příměsi GMO v kukuřici, molekulární determinace houbových patogenů.

www.vupt.cz

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

ČTP RB
Švédská 2498
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Tel. +420 739 491 985
E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com
Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ: 72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM