Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) pokrývá výzkum v oblasti rostlinné výroby, od uchování genetických zdrojů, hodnocení a jejich využití v současném šlechtění rostlin, přes výzkum možností ochrany rostlin se zaměřením na techniky šetrné k životnímu prostředí až po polních hodnocení a hospodaření na půdě na základě moderních vědeckých postupů včetně biotechnologií. Výzkum zahrnuje hlavní a minoritní plodiny včetně zelenin. Důraz je kladen na udržitelnost, bezpečnost a ochranu rostlinné výroby. Výsledky slouží zemědělské praxi, státním orgánům a spotřebitelům.

Partner Search
Akademické instituce, univerzity, neziskové organizace, šlechtitelé, sdružení zemědělců, sdružení spotřebitelů / biologická rozmanitost, biopaliva, biopesticidy, biotechnologie, geneticky modifikované organismy, nové šlechtitelské techniky, omics, škůdci, šlechtění rostlin.

www.vurv.cz

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

ČTP RB
Švédská 2498
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Tel. +420 739 491 985
E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com
Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ: 72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM