Kalendář 2021

V průběhu roku 2021 budou uspořádány tyto akce podle aktuální epidemiologických podmínek v off-line či on-line formě.

termín

akce

poznámka

březen

Seminář pro zemědělskou praxi

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

březen

Nové poznatky v pěstování kmínu - on-line, seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

květen

Den fascinace rostlinami

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

květen

Den fascinace rostlinami

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

květen

Pokroky ve šlechtění zelenin (pro pěstitele cibule a česneku)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

květen

Udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin, ochrany půdy s důrazem na obnovitelnost – praktiky a vazba na legislativu

ZERA – zemědělská a regionální agentura, z.s.

květen

Sortiment průhonických rododendronů

VUKOZ Průhonice

červen

Aktuální trendy v pěstebních technologiích obilnin

Agrotest Fyto, s.r.o. Kroměříž

červen

Naše pole Nabočany

více partnerů

červen

Polní den

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

srpen / září

Agrosalon Země živitelka (pokud se bude konat) České Budějovice

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

srpen / září

Workshop pro provozovatele bioplynových stanic

agriKomp Bohemia, s.r.o. Střelice

srpen / září

Polní den – ukázka účinnosti fungicidních sledů v technologii pěstování brambor

VUB,a.s.  Havlíčkův Brod

zaří

Kouzelný svět trav

OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.

zaří

Kompost a resilience půdního ekosystému

ZERA – zemědělská a regionální agentura, z.s.

říjen

Charakterizace a uplatnění produktů moderních biotechnologií rostlinného původu (změny legislativy, genově editované produkty, asistované selekce)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

říjen

Rostlinolékařský seminář – pícniny

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

listopad

Odborný seminář pro pěstitele

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

listopad

Nové poznatky v pěstování lnu a konopí - seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

listopad 18.-19.11.

Konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko