Organizační strukturaČTPRB organizační strukturaSložení orgánů

 

Řídící výbor

 1. RNDr. Miroslav Griga, CSc., Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk

 2. Mgr. Jiří Kopenec, předseda představenstva Agra Group a.s., Střelské Hoštice

 3. RNDr. Jan Nedělník, Ph. D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

 4. Mgr. Viktor Vrtbovský

 5. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

 6. Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

 7. Ing. Petr Míša, Ph.D.

 8. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VURV, Praha

 9. Ing. František Brožík

 

Kontrolní výbor

 1. Ing. Jaroslav Čepl, ředitel VÚBHB, s.r.o. Havlíčkův Brod

 2. Ing. Václav Ludvík, VŠÚO, s.r.o., Holovousy

 3. Ing. Jiří Nartovský, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., Hluboká nad Vltavou

 4. Ing. Jan Habart, předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

 5. Ing. František Brožík, ekonomický ředitel VÚRV, v.v.i.

 

Management projektu

Manager platformy: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Projektový manager: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 

Záštitu pro jednotlivé pracovní skupiny převzali

A. Nepotravinářské využití rostlin - Rostliny jako zdroj biologicky aktivních látek, energie a produktu s vysokou přidanou hodnotou

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., Praha

B. Produkce potravin i krmiv - Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin a krmiv

RNDr. Jan Nedělník, PhD., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

C. Rezistence rostlin na stress, včetně klimatických změn - Biodiverzita a vliv zemědělství na životni prostředí

Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

D. Rostlina a životní prostředí

RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VÚRV