Organizační strukturaČTPRB organizační strukturaSložení orgánů

 

Řídící výbor

 1. RNDr. Miroslav Griga, CSc., Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk

 2. Mgr. Jiří Kopenec, předseda představenstva Agra Group a.s., Střelské Hoštice

 3. RNDr. Jan Nedělník, Ph. D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

 4. Mgr. Viktor Vrtbovský, OSEVA PRO, s.r.o.

 5. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 6. Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 7. Ing. Petr Míša, Ph.D., Agrotest fyto, s.r.o.

 8. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, UEB AVČR, Praha

 9. Ing. František Brožík, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 

Kontrolní výbor

 1. Ing. Jaroslav Čepl, ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

 2. Ing. Jaroslav Vácha, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

 3. Ing. Jiří Nartovský, Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., Hluboká nad Vltavou

 4. Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M. jednatelka Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

 5. Ing. Václav Neumajer, výkonný předseda Asociace výzkumných organizací, z.s.

 

Management projektu

Manager platformy: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Projektový manager: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 

Záštitu pro jednotlivé pracovní skupiny převzali

A. Nepotravinářské využití rostlin - Rostliny jako zdroj biologicky aktivních látek, energie a produktu s vysokou přidanou hodnotou

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc, ředitel VÚRV, v.v.i., Praha

B. Produkce potravin i krmiv - Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin a krmiv

RNDr. Jan Nedělník, PhD., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko

C. Rezistence rostlin na stress, včetně klimatických změn - Biodiverzita a vliv zemědělství na životni prostředí

Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

D. Rostlina a životní prostředí

RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií, společné pracoviště UEB AVČR a VÚRV