ČTPRB logo

Zlepšování podnikatelského prostředí

Transfer inovací rostlinných biotechnologií

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií

Co jsou biotechnologie?

Pod pojem biotechnologie jsou obecně zahrnovány postupy, které využívají přeměny látek živých organismů pro různé, především hospodářské účely. Doposud největšího pokroku ve šlechtění nutričně významných plodin - rýže, sója, kukuřice, pšenice, brambory, cukrová třtina, řepka aj. bylo dosaženo praktickým využitím biotechnologických postupů. Více informací Co to je Technologická platforma ? Technologická platforma (dále jen TP) je kooperační oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

česká technologická platforma rostlinných biotechnologií

Proč se stát členem?

Spolupráce s experty

Budete moci spolupracovat s experty rostlinné výroby, šlechtění, výzkumníky.

Praktické rady

Získáte praktické rady, jak zvýšit výnos.

Aktuální informace

Platforma ČTPRB vám zabezpečí aktuální informace z oblasti rostlinných biotechnologií.

Podpora mezinárodních projektů

Projekt ČTPRB+ podpoří mezinárodní spolupráci - více na stránkách projektu

logo EU OPPIK

Chci se stát členem Kalendář akcí