Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku váz zve na tradiční konferenci “Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů” v hotelu Avanti v Brně, v termínu 19. - 20. Listopadu 2020

https://cirkular.cz/troubsko/index.html