Přátelské setkání při prohlídce polních pokusů, které bude doprovázeno workshopy k využití pěstebních technologií v současných pěstebních systémech se uskuteční v úterý 22. 6. 2021 od 9.00 hod. Srdečně zvou Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotestfyto, s.r.o., Agrotrial, s.r.o.a spolupracující společnosti.