Pozvánka na online seminář "Produkty moderních rostlinných biotechnologií ve světle legislativy a vědy", který se uskuteční 8. listopadu 2022.

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha a Česká technologická platforma rostlinných biotechnologi

Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
si Vás dovolují pozvat na online seminář
Produkty moderních rostlinných biotechnologií ve světle legislativy a vědy
8. listopadu 2022, 9:00 – 11:30, přes aplikaci Microsoft Teams

 

Program:


9:00 – 9:05 Zahájení a úvod (doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV)
9:05 – 9:25 GMO a NGT: současnost a očekávané legislativní změny (Ing. Bc. Zuzana Malinová, MZe)
9:25 – 9:45 Novinky v činnosti EU RL a ENGL (doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV)
9:45 – 10:05 Využití Geneticky modifikovaných mikroorganismů a jejich detekce v produktech (prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT)
10:05 – 10:25 GM živočichové a jejich možné uplatnění na trhu (doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV)
10:25 – 10:45 Principy technik cílené mutagenese, výhody, fakta pro hodnocení rizik (NGT) (RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D., PřF UK)
10:45 – 11:00 Výsledky monitorování GM kukuřice a sóji na trhu v ČR (Ing. Lenka Drábková, VÚRV)
11:00 – 11:30 Diskuze a závěr

 

Registrace na seminář probíhá na adrese https://forms.gle/tjqFYhVS2pJm2Y999 do 7. 11. 2022.

Odkaz na online seminář bude distribuován e-mailem v den konání.

Účastníci obdrží po skončení semináře osvědčení.