Plán akcí v roce 2023 podpořených ČTPRB.

 

termín

akce

poznámka

únor

Aplikace organických hnojiv do půdy formou pásového zpracování půdy

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

únor

Odborný seminář pro zemědělskou praxi

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

březen

"Nové poznatky v pěstování kmínu" - seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

duben

agriKonference

 

agriKomp Bohemia s.r.o

 

duben

EKOPLATBY – bilance humusu a živin

ZERA

květen

Den fascinace rostlinami

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

květen

Predikce šíření chorob zelenin pomocí rychlých molekulárních technik

VÚRV

květen

Průhonické šlechtění rododendronů

VÚKOZ, v. v. i.

květen

Bilance materiálových toků – limitní parametry organických hnojiv v režimu nové SZP 2023+ / klimatické změny

ZERA

červen

Naše pole (Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky.)

více partnerů (včetně Agritec)

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

červen

Polní den

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

červen

Celoslovenské dni poľa (Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat)

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

červen

Odrůda jako základní a efektivní východisko moderních systémů pěstování obilnin

Agrotest fyto

červenec

 

 

srpen

Agrosalon Země živitelka České Budějovice

(včetně Agritec),  Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

srpen / září

Polní den – ukázka účinnosti fungicidních sledů v technologii pěstování brambor

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

září

Eucarpia  - 35th EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section Conference

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

září

Evropské dřeviny pro klimatickou změnu jako perspektivní druhy pro zahradnickou praxi

VÚKOZ, v. v. i.

říjen

Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

říjen

Přínosy genových editací a legislativní aspekty

VÚRV

listopad

"Nové poznatky v pěstování lnu a konopí" - seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

listopad

Mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

listopad

Seminář pro pěstitele ovoce

VŠÚO Holovousy

 

Organická hmota – půda - zemědělci

ZERA

prosinec