Plánované akce roku 2024 podpořené platformou ČTPRB

 

Termín

Akce

Poznámka

Leden

 

 

Únor

27.2.

 

Odborný seminář pro zemědělskou praxi

VUPT Troubsko

Březen

12.3.

"Nové poznatky v pěstování kmínu" - seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Březen

Agrikonference

AgriKomp Bohemia s.r.o.

Březen

19.3.

Seminář Len a konopí

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Duben

7.-11.4.

TECHAGRO 2024 – Mezinárodní veletrh zemědělské a lesnické techniky

Více partnerů

Duben

Kompostování statkových hnojiv - zemědělská kompostárna - udržitelné zemědělství

ZERA

Květen

Den fascinace rostlinami

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Květen

29-30.5

Den fascinace rostlinami

VUPT Troubsko

Květen

6.6.

Porada ředitelů SVTP - v zasedací místnosti Agritec

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Červen

Biotechologie ve šlechtění zelenin

VÚRV, v.v.i. Olomouc,

Červen

Perspektivy pěstování Triticum durum na Moravě

Agrotest fyto

Červen

4.-5.6

Celoslovenské dni poľa (Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat)

Dvory nad Žitavou, VUPT

Červen

18.-19.6.

Celonárodní Polní dny Zbýšov u Čáslavi

Více partnerů (včetně Agritec, VUPT)

Červen

26.-27.6.

Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Červenec

Seminář biomethan

AgriKomp Bohemia s.r.o.

Srpen

22. -27.8.

Agrosalon Země živitelka České Budějovice

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko (včetně Agritec)

Srpen

Polní den na téma ochrana brambor

VÚBHB

Září

30 let Agritecu (seminář) + slavnostní dožínky

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Září

Seminář biomethan

AgriKomp Bohemia s.r.o.

Září

27.9

Noc vědců

Národní zemědělské muzeum Praha,  VUPT

Září

Evropské duby pro zahradnickou praxi

VÚKOZ

Říjen

Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi

VUPT Troubsko

Říjen

Nové techniky ve šlechtění rostlin: legislativa a praxe,

VÚRV, v.v.i. Praha

Říjen

Noc vědců - Zemědělské muzeum Praha

Více partnerů (včetně Agritec)

Říjen

3.-6.10.

Mezinárodní výstava FLORA Olomouc - Společné kořeny

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Listopad

Listopadový seminář pěstitelů ovoce

VŠÚO Holovousy

Listopad

Management organické hmoty v půdě

ZERA

Listopad

"Nové poznatky v pěstování lnu a konopí" - seminář/workshop pro pěstitele a odbornou veřejnost

Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk

Listopad

28-29.11

Mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“

hotel Avanti, Brno, VUPT Troubsko

Prosinec