Přezkoumání a posouzení regulačních systémů biologické bezpečnosti: zaměření na úpravu genomu a kompatibilitu s příslušnými mezinárodními dohodami

Dne 28.-30. srpna 2018, pořádá VÚRV, v.v.i. Praha, ve spolupráci s Organizací pro zemědělství a potraviny (FAO) při OSN a pod záštitou MZe ČR Expertní konzultace FAO. Očekávají se experti FAO, WTO, ekologických organizací, EuropaBio, experti ČR a zemí východní Evropy a střední Asie. Jednání bude zaměřeno na nové techniky ve šlechtění rostlin, který Evropský soudní dvúr označil jako techniky vedoucí ke genetické modifikaci. Závěry budou zveřejněny formou memoranda.