Ve dnech 14.-15.9.2018 se uskutečnil již šestý ročník výstavy „Kouzelný svět trav“.

Tisková zpráva


Ve dnech 14.-15.9.2018 se uskutečnil již šestý ročník výstavy „Kouzelný svět trav“. Tradiční akci v genofondové zahradě okrasných druhů trav, kterou pořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanici travinářskou v Rožnově-Zubří, navštívilo více než 700 návštěvníků, včetně dětí z MŠ, ZŠ a SŠ.

Návštěvníkům akce byla představena Výzkumná stanice travinářská v Zubří, včetně hlavních směrů činnosti a současných výzkumných a šlechtitelských aktivit. Velký zájem byl o expozici okrasných druhů trav, které jsou v podzimním aspektu nejatraktivnější. Pozornost návštěvníku přilákaly i expozice kulturních a planých druhů trav rostoucích na rozdílných stanovištích. Zájemci si prohlédli i expozice věnované semenářství trav a fytopatologie trav. Zejména děti využily možnosti nahlédnout do mikroskopu se zajímavými preparáty. Zájmu návštěvníku se těšila také expozice energetického využití trav, včetně ukázky práce peletkovače a předvedení hořáku na peletky. Pro zájemce o trávníky byly připraveny praktické ukázky působení herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechům, možnosti založení, výživy a ošetřování trávníků a předvedení trávníkářské techniky. Výzkumná stanice travinářská v Zubří se zabývá šlechtěním nejen trav, ale i pohanky a tak nemohla chybět i ochutnávka pokrmů z pohanky. Návštěvníci si mohli pohanku, popř. sazenice okrasných trav a bylinek rovněž zakoupit. Novinkou bylo zařazení Tvořivé dílny, kde si zájemci mohli vyrobit podzimní dekorace nebo naaranžovat truhlíky či košíky s květinami. Nedílnou součástí výstavy, která zaujala zejména děti, bylo i předvedení pokusnické techniky, traktorů a kombajnů.

image1 image2