VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (VŠÚO) pořádal akci pro ovocnářskou veřejnost s názvem „Seminář pěstitelů ovoce“, kterou konal za podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií. Seminář se konal 15. listopadu 2018 v jednacím sále (v přízemí) Ovocnářského výzkumného institutu v Holovousích.

Tiskovou zprávu z akce si můžete stáhnout zde: TZ Seminář pěstitelů ovoce 2018