Po výjimečně teplém a suchém roce 2018 došlo letos k mírnému zlepšení povětrnostních podmínek pro pěstování brambor. Bylo o něco méně horkých dnů a naopak více dnů se srážkami, přesto k ideálním povětrnostním podmínkám bylo ještě poměrně daleko.


Průměrné teploty od dubna do srpna, tedy po většinu vegetačního období pěstování brambor (graf 1), se v průměru pohybovaly na úrovni let 2016 a 2017 v závislosti na lokalitě. Mezi těmito ročníky byl poměrně malý rozdíl. Rok 2015 byl teplejší a samozřejmě výrazně teplejší byl také loňský rok.
Rozložení odchylek teplot od počátku roku však nebylo rovnoměrné. Pokud v loňském roce prakticky všechny měsíce od dubna až do konce roku byly teplotně nadnormální, letos tomu bylo poněkud jinak. Vyšší teploty byly naměřeny v měsících únoru a březnu (graf 2), dubnová teplota byla již jen o trochu vyšší než průměr posledních let a výraznější ochlazení nastalo v květnu, jehož teplota byla dokonce nižší než průměrné teploty typické pro období druhé poloviny minulého století. Tyto nízké teploty byly následně vykompenzovány vysokými teplotami v červnu, jehož průměrná teplota byla o několik stupňů vyšší než v předchozím roce a i v celoplanetárním měřítku se tento měsíc zařadil k nejteplejším doposud naměřeným červnům. V červenci, v důsledku několika vpádů chladnějšího vzduchu, došlo k tomu, že jeho průměrná teplota byla jenom o něco vyšší, než udává dlouhodobý průměr a obdobně tomu bylo i v srpnu, jehož odchylka od průměru se pohybovala pod „přijatelnými“ dvěma stupni Celsia.
Změna teplot s nadmořskou výškou u nás probíhá poměrně rovnoměrně, alespoň v prostoru od Polabí k hranicím se Slovenskem a v průběhu let se příliš nemění. Názornou ukázkou tohoto jevu je graf 3, dokládající, že oproti poměrům před sto lety průměrné teploty posledních let (s výjimkou roku 2018), jsou v celém tomto prostoru asi o 1,8 °C vyšší, čemuž odpovídá posun v nadmořské výšce přibližně o 180 m. S tím je zřejmě

 

Graf 1: Průměrné teploty vzduchu za období IV.–VIII. v jednotlivých letech

 

Graf 2: Průměrné měsíční teploty v roce 2019 a jejich srovnání s normálem

 

Graf 3: Závislost teploty vzduchu za IV. až VIII. na nadmořské výšce

 

Graf 4: Termín výskytu poslední záporné přízemní minimální teploty

 

Graf 5: Kumulativní úhrny srážek v roce 2019 (dle ČHMÚ)

 

Graf 6: Charakteristika jednotlivých dnů v roce 2019 – Chlebovice

 

Graf 7: Charakteristika jednotlivých dnů v roce 2019 – Vilémovice

 

Graf 8: Charakteristika jednotlivých dnů v roce 2019 – Hrádek – zavlažováno postřikem

 

Graf 9: Charakteristika jednotlivých dnů v roce 2019 - Spišská Belá (SR)

 

 

Autoři:

RNDr. Tomáš LITSCHMANN, Ph.D., – AMET, Velké Bílovice
Ing. Petr DOLEŽAl, Ph.D., Ing. Ervín HAUSVATER, CSc. – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod