Podzimní vegetace řepky má za cíl vytvoření vitálních rostlin před nástupem zimy. To vyžaduje zajištění účinné ochrany proti škůdcům, poskytnutí rostlinám efektivní výživu, provedení regulace a fungicidní ochrany.

 

Společná aplikace

Vzhledem k množství nutných zásahů, je zpravidla nezbytné uvedená opatření spojovat do společných aplikací a vytvořit předpoklady pro maximální účinnost. Na základě zkušeností s náporem škůdců z minulých let lze očekávat nutnost opakovaných aplikací insekticidů a vzhledem k sortimentu povolených účinných látek (především pyretrioidů) je užitečné každé opatření, které podpoří jejich efekt.

 

Rizika omezení účinnosti

Účinné látky insekticidů jsou citlivé na pH postřikové jíchy – podle dostupných informací jsou při pH 5 až 6,5 nejlepší podmínky pro jejich stabilitu, což podporuje účinnost na škůdce a omezuje vznik rezistence. V tomto směru je potřeba vzít v úvahu, že pH postřikové jíchy nehraje roli pouze v nádrži postřikovače, ale i hlavně v kapičkách postřikové jíchy po dopadu na povrch listů. A zde právě dochází k vysychání a opětovnému ovlhčování, takže podpora stability účinných látek je podporou jejich funkčnosti.

 

Jak na výživu rostlin

Dobrý výživný stav je podmínkou vyrovnaného růstu, zesílení rostlin a udržení jejich vitality. Vitální nadzemní hmota, ve které probíhá v maximální míře fotosyntéza, je zdrojem energie pro růst všech rostlinných částí včetně kořene a umožňuje intenzivní příjem dalších živin z půdy kořenem. Nejedná se však pouze o dodání dusíku, ale i dalších živin.

Vzhledem k vyšším, až extrémním srážkám v letním období lze předpokládat, že bude v půdě chybět snadno vyplavitelná síra. Pro tyto případy je vhodným hnojivem pro dodání podzimního dusíku a síry hnojivo AmisaN – při dávce 100 až 150 l/ha, tímto jsou prakticky na všech stanovištích pokryty nároky porostů řepky na dusík a síru. U fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku je nutná spíše dlouhodobá péče o půdy, protože přímá účinnost hnojení je poměrně nízká.

Dodání živin na list rychle podpoří aktivitu rostlin. To platí i v případně, že je půda vyhnojena, ale panují nepříznivé podmínky pro příjem živin z půdy. Proto aplikace na list vede k překlenutí nepříznivého období pro příjem živin kořenem (a to platí i na vyhnojených půdách). Dále se docílí listovou výživou vyrovnání a zesílení opožděných porostů a udržení aktivity silných, jejich odběr je vyšší, než uvolňování živin z půdy.

Dodání živin na list je vhodné již od fáze BBCH 13 až 14 – třetí a čtvrtý list. Rostliny, které netrpí deficitem lépe odrůstají a jsou méně ohroženy žírem škůdců.

 

Řešení výživy rostlin a stabilizace pH postřikové jíchy bez navyšování počtu pojezdů

KOMPLETNÍ řešení výživy a stabilizace pH jíchy ve spojení s ochranou rostlin - rámcové schéma

aplikace POR

nárok na pH

přípravky do tankmixu a dávkování

výsledné pH

dodané živiny (g/ha)

N

P2O5

K2O

Bór

1. insekticid

snížené

StimGUARD pH 0,3 l/ha + BÓR 150 0,2 l/ha

5,5 – 6,0

 

 

33

30

2. insekticid

snížené

RETAFOSprim 2,5 l/ha + REVITIN 1,5 l/ha + BÓR 150 0,5 l/ha

5,9 – 6,1

377

1 007

625

87

3. insekticid

snížené

RETAFOSprim 2,5 l/ha + REVITIN 1,5 l/ha + BÓR 150 0,5 l/ha

5,9 – 6,1

377

1 007

625

87

herbicid

 

 

 

 

 

 

 

graminicid

snížené

StimGUARD pH 0,3 l/ha + BÓR 150 0,2 l/ha

5,5 – 6,0

 

 

33

30

fungicid/ regulátor

 

 

 

 

 

 

 

množství živin celkem

754

2 014

1 316

234

 

Kompletní řešení přináší vysoké množství živin (NPK) pro podporu porostů a to speciálně s vysokým podílem fosforu ve formě polyfosfátu, který je známý svým rychlým účinkem. A zároveň draslíku v organické vazbě, který podporuje transport energeticky bohatých látek do kořene rostliny.

                Dodání potřebného bóru v dělených dávkách pokryje nutnou potřebu pro podzimní část vegetace s unikátním řešením pH postřikové jíchy pro všechny kombinace s přípravky ochrany rostlin citlivých na pH. Posledními důležitými benefity je působení organické protistresové složky, vedoucí k tlumení výkyvů vnějších podmínek a odstranění tvrdosti vody.

 

Výhody flexibilní aplikace

                Unikátní spojení produktů RETAFOSprim, REVITIN a BÓR 150, případně produktů StimGUARD pH a BÓR 150 dovoluje přizpůsobovat výživu podle podmínek vyžadujících nutnou výživu porostů. Umožňuje jednorázovou aplikaci celé dávky, a to při potřebě dodat okamžitě velké množství živin. Ale též umožňuje dělené dávky, které zajistí průběžnou výživu a vhodné pH postřikové jíchy ve 2 až 3 aplikacích.

U slabých porostů:

 • aplikace nastartuje porost, kdy je nutný start vytvoření nové listové plochy, která zachytí více živin z 2. dávky. To umožňuje celkově vyšší využití živin.
 • aplikace zasáhne nejmladší přírůstky (listy), takže dojde k dalšímu povzbuzení porostu.

U silných porostů:

 • aplikace vyrovná deficit živin daný tvorbou velkého množství hmoty
 • aplikace zasáhne nejmladší přírůstky (listy), takže nejsou tak závislé na přesunu živin ze starších částí do mladších a ihned vyrovnávají deficit.

 

 

Hlavní výhody řešení RETAFOSprim Komplet 5,3,1

 • Posílení rostlin – podpora přenosu energie a harmonizace vodního režimu rostlin
 • Dodání významného množství Fosforu a dostatečné dávky Bóru pro podzimní vegetaci
 • Snížení pH postřikové jíchy – optimální podmínky pro účinek pesticidů při společné aplikaci
 • Organická látka s protistresovým účinkem
 • Omezení vlivu tvrdosti vody díky komplexotvornému činidlu

 

Hlavní výhody řešení BÓR 150 + StimGUARD pH               

 • Spojení aplikace Bóru a přípravků na ochranu rostlin (především insekticidů)
 • Stabilizace pH postřikové jíchy kolem hodnoty 5,5
 • Dodání na podzim do řepky 150 g B/ha
 • Poskytnutí protistresové látky rostlinám

 

Autor:

AGRA GROUP, a.s., Střelské Hoštice