Další informace o připravované studii jsou k nalezení na stránkách Komise:
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en