Kongresový sál brněnského hotelu Holiday Inn bude v posledním říjnovém týdnu hostit výroční zasedání projektového evropsko-čínského konsorcia velkého mezinárodního projektu z programu Horizon 2020. Projekt je  zaměřen  na vývoj nových technik a především genotypů luskovin a pícnin s cílem snížit závislost Evropy a Číny na dovozu rostlinných proteinů.

Projekt pod koordinací INRA France je čtyřletý a kromě vlastních výsledků aplikovatelných v praxi je důležitá jejich diseminace a přenos k uživatelům. Proto na tento meeting budou navazovat dva dny tréninkových kurzů určených potenciálním uživatelům z řad šlechtitelů a výzkumníků. Přednášet budou kolegové z Velké Británie, Francie, Belgie či Německa a tématy budou genotypování a fenotypování rostlin, management velkých objemů dat získaných ze sekvenování. Bude se hovořit také o genomické selekci, GWAS či metodách GBS. Vzhledem k velkému zájmu  je již kapacita sálu naplněna a proto se pořadatelé rozhodli pro přímý streamový přenos kompletního programu obou dnů. Zveme všechny zájemce k připojení se na odkaz  http://eucleg-trainings.ikbks.com/  ve dnech 31.10. a 1.11. vždy od 9 hodin.  Pro kompletní program navštivte www.eucleg.eu

Partnerem tohoto projektu v ČR a spoluorganizátorem tohoto meetingu je Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko.