Zemědělský výzkum, spol. s r. o. a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. ve spolupráci s PRO SEEDS s.r.o. a ČTPRB vás zvou na Polní den konající se 1.11.2019 v Troubsku zaměřený na téma: "Směsi meziplodin pro greening"