Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií pořádají 12.6.2018 Polní den v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně.

Pozvánku si můžete stáhnout zde: Pozvánka na Polní den 2018