Ve dnech 13.-14.9.2019 se uskutečnil již osmý ročník výstavy  „Kouzelný svět trav“. Tradiční akce, kterou pořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanici travinářskou v Rožnově-Zubří, se konala v genofondové zahradě okrasných druhů trav.

Pěkné počasí přilákalo do expozic více než 700 návštěvníků z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst ČR (Praha, Brno, Olomouc, Šumperk) a dokonce ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Švýcarsko). Výstavu navštívil i Beat Boller, šlechtitel trav z Curychu a emeritní prezident Eucarpie. Pro školy a případné zájemce byly uskutečněny komentované prohlídky expozice.   Návštěvníkům akce byla představena Výzkumná stanice travinářská v Zubří, včetně hlavních směrů činnosti a současných výzkumných a šlechtitelských aktivit. Velký zájem byl o expozici okrasných druhů trav, které jsou v podzimním aspektu nejatraktivnější. Pozornost návštěvníku přilákaly i expozice kulturních a planých druhů trav rostoucích na rozdílných stanovištích a stánek s ukázkou možností energetického využití trav. Zájemci si prohlédli i expozice věnované semenářství trav a fytopatologie trav. Zejména děti využily možnosti nahlédnout do mikroskopu se zajímavými preparáty. V expozici trávníků byly připraveny praktické ukázky působení herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechům, možnosti založení, výživy a ošetřování trávníků včetně příslušné trávníkářské techniky. Výzkumná stanice travinářská v Zubří se zabývá šlechtěním nejen trav, ale i pohanky a tak nemohla chybět i ochutnávka pokrmů z pohanky. Návštěvníci si mohli pohanku, popř. sazenice okrasných trav a bylinek rovněž zakoupit. Novinkou bylo zařazení fotokoutku, kde se zájemci mohli vyfotit v kloboucích s přízdobou z okrasných trav. Nedílnou součástí výstavy, která zaujala zejména děti, bylo i předvedení pokusnické techniky, traktorů a kombajnů.