První listopadový den 2019 pořádali Zemědělský výzkum, spol. s r.o. a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. v Troubsku ve spolupráci s PRO SEEDS s.r.o. a Českou platformou rostlinných technologií „Polní den“ s tématem „Směsi meziplodin pro greening“.

Po úvodním slovu ředitele RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. představili Ing. Karel Vejražka, Ph.D. a Ing. Petr Robotka návštěvníkům 25 druhů směsí meziplodin. Mezi prezentovanými druhy byly zastoupeny druhy z odrůdového portfolia pořádajících společností. U jednotlivých směsí byla prezentována jejich vhodnost do osevního postupu, rychlost růstu, ekonomické zhodnocení a nárůst nadzemní hmoty. V každé směsi byl vyryt vzorek rostlin pro zhodnocení jejich kořenového systému z pohledu velikosti, hloubky prokořenění a architektury. Velmi zajímavé byly variace směsí se svazenkou shloučenou, odrůdou Fiona, která byla vyšlechtěna výzkumnými pracovníky v Troubsku a registrována v roce 2012. Jedná se o světový unikát a jedinou odrůdu druhu svazenka shloučená na světě.
Více informací naleznete zde

 

Tisková zpráva ke stažení v pdf zde.