V Kroměříži dne 29. 11. 2019 proběhlo pod záštitou firem Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. a Agrotest fyto, s. r. o.  „Vyhlášení výsledků 7. ročníku Mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž“.

Vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci: osivářských firem, mezinárodních firem zabývajících se výrobou pesticidů a hnojiv pro zemědělství, distribuce a prodeje pesticidů a hnojiv, zkušebních stanic, dále zástupci univerzity, soukromí zemědělci a velké firmy zabývající se zemědělstvím v ČR.

Odprezentovány byly následující přednášky:

Závěry z Mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2019,

Ing. Zdeněk Jergl, Ph.D. a Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Agrotest fyto, s. r. o. a ZVÚ Kroměříž, s. r. o.

 

Stav porostů ozimů. Podzim 2019,

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Agrotest fyto, s. r. o. a ZVÚ Kroměříž, s. r. o.

 

Kvalita obilovin 2019, ČR vs. Soutěž,

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Laboratoř OKZ společnosti Agrotest fyto, s. r. o.

 

Poznámky k porovnávání pěstebních technologiích pšenice a ječmene v Kroměříži,

prof. Ing. Jan Křen, CSc.  a Kateřina Blažková ve spolupráci s Dr. Ing. Ludvíkem Tvarůžkem a Ing. Zdeňkem Jerglem, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně a Agrotest fyto s. r. o.

 

Diskuse proběhla na téma:

  • stav porostů na podzim 2019
  • možný vliv působení škodlivých činitelů na zaseté ozimé obilniny 2019 se zaměřením na možné škody způsobené především hrabošem polním a to s ohledem na zkušenost ze sezóny 2018/2019
  • zkušenosti zemědělců s působením hraboše polního na jejich pozemcích
  • současné možnosti řešení problému v souvislosti s hrabošem polním v rámci ČR a nové trendy v přístupu k této problematice v zahraničí (Německo – speciální stroj vytvářející umělou noru s návnadou pod povrchem ornice).

pozvánka ke stažení zde