Ve dnech 9. a 10. ledna 2020 proběhla v prostorách konferenčního sálu Interhotelu Moskva ve Zlíně konference pro provozovatele bioplynových stanic v České republice a na Slovensku.

V pořadí již 11. ročník je pořádán společností agriKomp Bohemia s.r.o.

Úvodní slovo patřilo jednateli společnosti agriKomp  Bohemia s.r.o. Ing. Martinu Mrůzkovi, Ph.D.
Ten ve své prezentaci zhodnotil aktuálně řešená témata, jak v oblasti bioplynových stanic – bioplyn či biometan?, tak i klimatu – oteplování, neúroda a uvedl tak celý konferenční blok přenášek.

Nosné téma celé konference bylo změna klimatických podmínek a jejich vliv na zemědělskou praxi a provoz bioplynových stanic. Jako první nás s vývojem klimatu seznámil významný český klimatolog Mgr. Michal Žák, Ph.D. v jeho prezentaci s názvem Klimatické podmínky a vývoj do budoucna aneb o změně klimatu bez předsudků. Poté následovala přednáška RNDr. Jana Nedělníka, CSc. Změny v osevních postupech, zaměřující se na zemědělskou půdu, genetické šlechtění plodin a využívání meziplodin při pěstování. Představil nám svůj střídmý pohled na změny v pěstebních postupech, které by stále, i přes měnící se klima, měly být založeny na zdravém rozumu. V odpoledním bloku nám pan Ing. Jiří Dostál, CSc. ve své prezentaci Zkušenosti s aplikací digestátu z bioplynových stanice na zemědělskou půdu nastínil, jak správně zacházet s fermentačním zbytkem, resp. digestátem, aby byl zemědělskou půdou plně využit jako kvalitní organické hnojivo. Poté následovala přednáška zástupce servisního oddělení firmy agriKomp Bohemia s.r.o., která provozovatele informovala o úspěšně ukončeném vývoji nového typu pomaluběžného míchadla s názvem Paddelgigant 3 a jeho instalaci na bioplynové stanici. Následovala další o přestavbě bioplynové stanice s odlišnou technologií, na technologii společnosti agriKomp. Byly vyčísleny náklady o vynaložené na tuto technologickou přestavbu a především ekonomické přínosy, jež tato technologická změna přinesla již po roce funkčnosti.

Celý přednáškový blok doplnily další prezentace, např. na téma Vliv klimatických podmínek na pěstování révy vinné v ČR a Srovnání minerálních a HT rafinovaných základových olejů.

Na závěr celého dne si vzal slovo pan Adam Moravec, jenž se od roku 2001 věnuje oboru energetického využití biomasy a je vedoucím bioplynové sekce v Českém sdružení pro biomasu CZ BIOM. Pan Moravec ve své dvouhodinovce informoval provozovatele o současném dění v oboru bioplynových stanic, jako např. překompenzace, novely energetického zákona a POZE a nynější situaci s odbytem biometanu na českém trhu. Jeho prezentací byl ukončen celý přednáškový den, který se plynule přesunul do společenského večera, kde spolu provozovatelé diskutovali o aktuálních tématech a sdíleli své provozní zkušenosti a problémy.

Reakce účastníků konference:

„Dobrý den, děkujeme za perfektně zorganizovanou akci!“ (Jan Basař, BPS Prosečné)

 

„Milá paní Ševčíková, chtěla bych Vám touto cesotu poděkovat za pozvání na agriKonferneci. Jako vždy jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací a večerní zábava byla rovněž úžasná. Takže velké velké díky a ať se daří. S úctou a vděčností.“ (Jana Koryťáková, BPS Domašov)