Zpráva o průběhu workshopů "Polní prezentace pěstebních technologií obilnin a jejich využití v současných pěstebních systémech" uspořádaných v rámci akce Polní den 2021, konané v Kroměříži dne 22. 06. 2021

Polní prezentace variant pěstebních technologií obilnin spolu s workshopy byla uspořádána za podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost, dále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Agrotestu fyto, s.r.o. v rámci činnosti poskytovatele Ministerstva zemědělství České republiky: institucionální podpory na DKRVO, č. MZE-RO1118, projektů NAZV – č. QK1910041, č. QK1910343, č. QK1910197 a Národního centra kompetence – projektu TN01000062.

 

Účastníci akce měli možnost seznámit se s nejnovějšími agrotechnickými postupy při pěstování obilnin ověřovanými v rámci výzkumných projektů, doporučovaných poradenskými subjekty i aplikovaných v zemědělské praxi. Ukázky jednotlivých technologií byly prezentovány na demonstračních parcelách, takže účastníci akce měli možnost posoudit aktuální stavy porostů, a to celkem u 45 variant ozimé pšenice, 25 variant jarního ječmene a 7 variant ozimého ječmene. Prezentace byla doplněna o výsledky soutěží pěstebních technologií z předchozích let. Jednotlivé varianty technologií pěstování obilnin byly hodnoceny z hlediska dosaženého výnosu, kvality produkce, výše nákladů a objemu tržeb.

 

Přímo u demonstračních parcel proběhly workshopy zaměřené na níže uvedená témata:

  1. Ošetření proti plevelům v aktuálních podmínkách
  2. Aplikace regulátorů růstu
  3. Ochrana proti chorobám
  4. Volba odrůdy

 

Workshopů a prezentace se zúčastnili zájemci z řad návštěvníků Polního dne v Kroměříži – viz prezenční listina.