Tisková zpráva z polního dne "Naše pole 2021" v Nabočanech k nahlédnutí zde.