Ve dnech 17.-18.9.2021 se uskutečnil jubilejní desátý ročník výstavy „Kouzelný svět trav“. Tradiční akci v genofondové zahradě okrasných druhů trav, kterou pořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanici travinářskou v Rožnově-Zubří, navštívilo téměř 700 návštěvníků, včetně dětí z MŠ, ZŠ a SŠ.

Návštěvníkům akce byla představena Výzkumná stanice travinářská v Zubří, včetně hlavních směrů činnosti a současných výzkumných a šlechtitelských aktivit. Velký zájem byl o expozici okrasných druhů trav, které jsou v podzimním aspektu nejatraktivnější. Pozornost návštěvníku přilákaly i expozice kulturních a planých druhů trav rostoucích na rozdílných stanovištích. Zájemci si prohlédli i expozice věnované šlechtění a semenářství trav. Zájmu návštěvníku se těšila také expozice energetického využití trav, včetně ukázky práce peletkovače a předvedení hořáku na peletky. Pro zájemce o trávníky byly připraveny praktické ukázky působení herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechům, možnosti založení, výživy a ošetřování trávníků a předvedení trávníkářské techniky. Nedílnou součástí výstavy, která zaujala zejména děti, bylo i předvedení pokusnické techniky, traktorů a kombajnů. Prvý den výstavy probíhal souběžně i polní den projektu „Genofondy pro města a krajinu“, který má mimo jiné za cíl ozelenění kolejišť tramvají. Návštěvníkům polního dne byly představeny typy travních a jetelotravních porostů, které jsou vhodné pro tyto účely. Výzkumná stanice travinářská v Zubří se zabývá šlechtěním nejen trav, ale i pohanky a tak nemohla chybět i ochutnávka pokrmů z pohanky. Návštěvníci si mohli pohanku, popř. sazenice okrasných trav a bylinek rovněž zakoupit. Návštěvníky také lákal tradiční fotokoutek. V letošním roce bylo na akci předvedena i ukázka sociálního zemědělství – expozice tvořivé dílny „U beránka“ z Bludovic, která výstavu obohatila o ukázku tradičního zpracování vlny a nechyběly ani ovečky původního plemene Valaška, které se těšily velkému zájmu nejen dětí, ale i dospělých.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA A FOTOGRAFIE ZDE