Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. (VŠÚO) pořádal akci pro ovocnářskou veřejnost s názvem „Seminář pěstitelů ovoce“ za podpory České technologické platformy rostlinných biotechnologií při Ministerstvu zemědělství. Tisková zpráva ke stažení zde.