V březnu 2019 byla v rámci otevření výstavy průhonických odrůd petrklíčů a tulipánů představena
nová publikace – kritický katalog k výstavě.

Autoři zde na 168 stranách shrnují problematiku práce a
šlechtění petrklíčů (Primula sp.) a tulipánů (Tulipa sp.) ve vztahu k Průhonicím, a to jak k současnému
Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. v Průhonicích, tak
k zámeckému Průhonickému parku, a zejména činnosti hraběte Arnošta Silva Taroucy a
Dendrologické společnosti. Problematiku uvedených druhů autoři uvádí v historickém kontextu, tj. od
dob introdukce, použití v Evropě, vývoje použití v Čechách předními zahradními architekty a dobové
literatury. U petrklíčů (Primula sp.) a tulipánů (Tulipa sp.) je uvedeno jejich zahradnické členění na
skupiny, klasifikace, hodnocení, pěstování, možnosti generativního i vegetativního množení a
potenciální choroby a škůdci. Podstatná část publikace se pak věnuje popisu jednotlivých odrůd
petrklíčů a tulipánů vyšlechtěných v Průhonicích, které jsou součástí výstavy v Dendrologické zahradě
v roce 2019.