Ve středu 26. června proběhla v Dendrologické zahradě letošní první komentovaná vycházka, tentokrát věnovaná lipám v době jejich kvetení.

Ve sbírkách  Dendrologické zahrady bylo v minulosti soustředěno přes 100 taxonů lip, se zastoupením 13 z 23 původních druhů. Cílem akce tak bylo představení sbírky veřejnosti, ale také shrnutí významu lip i možnosti jejich uplatnění. Tematickou vycházku vedl dendrolog ing. Ondřej Ottomanský, Ph. D. Na úvod v Návštěvnickém centru předvedl a okomentoval několik desítek herbářových položek nejvýznamnějších a nejčastěji pěstovaných druhů a odrůd. Prohlídka stromů v trvalých výsadbách pak vyplnila druhou část setkání. I přes extrémně teplé počasí se akce zúčastnilo 33 zástupců odborné veřejnosti od studentů, přes pedagogy z odborných škol, zástupce firem a projekčních kanceláří, kurátory botanických sbírek, vědeckých pracovníků až po správce lesů i zástupce novinářů.

 

V Průhonicích 27.6.2019