V České republice zabírají meruňkové sady minoritní část zemědělské půdy, v porovnání s ostatními peckovinami, jako jsou slivoně, třešně či višně, a jejich plocha mírně klesá. I přesto má u nás pěstování meruněk dlouhou tradici.

Na tuto tradici navazuje i šlechtitelský program ve VŠÚO Holovousy, kde probíhá šlechtění meruněk již od 70. let a je zaměřeno na vytváření nových odrůd vhodných do hlavních a především i do okrajových oblastí pěstování tohoto ovocného druhu. V rámci šlechtitelského programu jsou vybírány nové genotypy meruněk, které se vyznačují svou vysokou odolností proti biotickým a abiotickým faktorům prostředí, zejména odolností vůči viru šarky či sníženou náchylností poškození květů pozdními jarními mrazy. Dalším žádoucím znakem při výběru nových genotypů je také samosprašnost. Prvními registrovanými odrůdami meruněk ve VŠÚO Holovousy byly ´Kompakta´ a ´Darina´. V roce 2021 byly registrovány další tři nové odrůdy ´Etela´, ´Telma´ a ´Odeta´.

´Etela´ vznikla samosprášením odrůdy ´Harogem´. Jedná se o středně ranou odrůdu meruňky, která se vyznačuje střední násadou velmi kvalitních a atraktivních plodů. Plody jsou středně velké a mají šťavnatou dužninu se sladce navinulou, velmi dobrou chutí a mírným aroma. Pecky jsou od dužniny dobře odlučitelné. ´Etela´ je odrůda vhodná do okrajových oblastí pěstování tohoto ovocného druhu. U stromů je patrný mírný sklon ke střídavé plodnosti a jsou citlivější ke strupovitosti a skvrnitosti meruněk, ale obecně vynikají výborným zdravotním stavem.

 

Obrázek: odrůda Etela

´Telma´ je taktéž středně raná odrůda, která vznikla křížením mezi odrůdami ´Harlayne´ a ´In Bej Sin´. Vyznačuje se vysokou plodností a má kvalitní velké plody se světle oranžovou dužninou, jemnou strukturou a velmi dobrou chutí. Pecky jsou od dužniny snadno odlučitelné. Plody se taktéž vyznačují dobrou skladovatelností a vyšší odolností vůči suché skvrnitosti. ´Telma´ je poměrně náchylnější k pomrznutí ve dřevě, ale obecně je to vhodná odrůda do okrajových oblastí pěstování meruněk.

 

Obrázek: odrůda Telma

 

´Odeta´ vznikla z volného sprášení hybridního genotypu označeného jako ´semenáč 3/2´ a je tak znám pouze jeden z rodičů. Jedná se o pozdní odrůdu, která zraje přibližně v posledním červencovém týdnu, její stromy mají středně vysokou plodnost. Plody jsou středně velké, šťavnaté, mají velmi dobrou, sladce navinulou až sladkou chuť. Pecka je od dužniny dobře odlučitelná. Plody se taktéž vyznačují dobrou skladovatelností. Stejně jako obě předchozí odrůdy, je i ´Odeta´ vhodná do okrajových oblastí pěstování meruněk.

 

Obrázek: odrůda Odeta

Všechny tři nové odrůdy jsou samosprašné a jsou poměrně odolné vůči praskání, moniliové hnilobě a ožehu slupky u jejich plodů.

Autor: Mgr. Gabriela Pravcová

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.