Šlechtění petrklíčů má v Průhonicích dlouhou tradici. V té novodobé, od poloviny 80-tých let min. století, se zaměřujeme na dva hrnkové, skleníkové a energeticky nenáročné druhy: Prvosenka bezlodyžná  (Primula vulgaris Huds. syn. Primula acaulis (L.) Hill.) a Prvosenka mnohokvětá (Primula × polyantha Mill.).

            U první z nich je cílem získat odrůdy, splňující požadavky dostatečného koeficientu množení a velikosti květů, zejména středně a pozdně kvetoucí F1 hybridy v celé barevné škále s dobou kvetení únor a březen. Primule patří mezi cizosprašné rostliny. Hlavní problém tedy spočívá v tom, že snášejí jen velmi těžce opakované samosprášení, které bývá nejobvyklejší cestou k získání homozygotních komponentů pro hybridní šlechtění. Proto jako rodičovské komponenty používáme vyvážené populace více méně příbuzných jedinců (rodiny). Jejich nižší genetická vyrovnanost bývá příčinou poměrně nižší fenotypové vyrovnanosti, se kterou se setkáváme u mnoha (i zahraničních) F1 odrůd. Výběr rodičů musí respektovat různočnělečnost (heterostylii), která je u petrklíčů důležitým prvkem cizosprašnosti, usměrňuje opylovací poměry a kvalitu semen. Křížení je prováděno od začátku února do března ve skleníku s možností stínění, zajištěném izolací větracích systémů proti hmyzu.

Sklizeň je nutno ukončit nejpozději do konce května-začátku června. Důvodem jsou jednak vysoké teploty pro primule ve skleníku a také nutnost včasné expedice osiva zákazníkům. Poté následuje sušení semeníků a čištění semen. Pro dlouhodobé skladování při -18° C je nutné ještě vysušit semena v exikátoru po dobu asi 3 týdnů na 5-6% vlhkosti.

Obvyklý termín pro výsev je do konce června, asi za 4-5 týdnů přepichování a nejpozději do poloviny října hrnkování. Šlechtitelsky nejdůležitější práce – hodnocení a výběry u rodin a hodnocení potomstev F1 generace začíná po rozkvětu rostlin

U rodin se hodnotí tyto znaky: doba kvetení, průměr květů, barva květu – stálost, typ a stavba květu (příp. odlišnosti), délku a sílu květní stopky, příp. sklon k elatior typům (prorůstání stvolu nad listy). Habitus rostliny: pravidelnost listové růžice, délka, okraj a struktura listů. U potomstev po křížení – F1 generace, kromě výše uvedených znaků především vitalitu růstu, vyrovnanost, jednotnost nakvétání, kladné příp. záporné rozdíly oproti rodičovským komponentům, náchylnost k chorobám. Kombinační křížení jsou prováděna ve skupinách dle barev (žlutá, červená, růžová, bílá, modrá a dvoubarevná), výjimečně mezi barvami. Snahou jsou jednak odstínově co nejbližší kombinace rodičovských párů se zřetelem na kvalitu a stupeň “ustálení“ rodin, ale i kombinace barevně rozdílné s cílem získat nové kvalitní barvy F1 odrůd. Pro dosažení požadovaného cíle bylo nutné provést velké množství kombinačních křížení a na to navazujících hodnocení potomstev. Byly získány odrůdy ve shodě se šlechtitelským cílem jak v oblasti barvy, tak i ranosti, s průměrem květů 55 – 86 mm.

 

Dalším druhem je Prvosenka mnohokvětá Primula × polyantha Mill. (nověji též P. × tommasinii Gren. et Godr) angl. Polyanthus hybrid. České jméno označuje skupinu petrklíčů s květenstvími na stvolech, které vznikly křížením botanických druhů Primula elatior, P. veris, P. acaulis a později též P. juliae. Zvláštností našich odrůd je dvoukorunný typ, tedy charakteristický výrazně zvětšený kalich, který je vybarvený jako koruna, v důsledku čehož vypadá květ jako zdvojený.

Dvoukorunné typy primulí patří k nejstarším zdokumentovaným zahradním květinám. Již v 16. století, v době alžbětinské, byla tato líbivá mutace pojmenována jako Hose-in-Hose (punčocha v punčoše).  Označení vzniklo na základě podobnosti stavby květu se způsobem, jakým džentlmeni té doby nosili punčochy - jednu v druhé a vnější ohrnutou dolů. S těmito historickými odrůdami se dnes již na trhu nesetkáme. Daly se rozmnožovat pouze dělením trsů a v důsledku zvyšujícího se napadení virovými a houbovými chorobami však postupně zanikly. U novějších odrůd, které se již daly množit semeny, se dosahovalo maximálně 50%  Hose-in-Hose květů. Zásadní kvalitativní posun  přinesla  až práce Otky Plavcové, která se výzkumem a šlechtěním zabývala od r. 1991 a dosáhla u F1 odrůd 97-100% dvoukorunných typů. Cílem bylo vytvoření generativně množených Hose-in-Hose petrklíčů mnohokvětých, které by byly vhodné pro velkovýrobní podmínky i pro drobné pěstitele. Hlavní požadované vlastnosti: výskyt Hose-in-Hose rostlin v potomstvu blízký 100 %, středně velké Hose-in-Hose květy (velké květy špatně snášejí vítr, déšť a sníh), velká květenství na pevných stvolech, středně velké listy, dobrá mrazuvzdornost, odolnost vůči nepříznivým činitelům a dostatečná plodnost. V prvních létech bylo základním a nejnáročnějším úkolem vytvoření dostatečného množství vhodných mateřských a otcovských komponentů (rodin) v potřebné barevné škále. Hose-in-Hose květ je dominantní vůči jednoduchému květu. Proto ke vzniku uniformního  Hose-in-Hose  F1 hybrida dojde pouze za předpokladu, je-li ke křížení použit naprosto uniformní (homozygotní) komponent v daném znaku (v ostatních znacích musí být zachována výše zmíněná heterozygotnost). Byly provedeny stovky testovacích křížení typu Hose-in-Hose  květ × normální květ, které vedly k získání homozygotních jedinců ve znaku Hose-in-Hose. Náročné je i udržování již došlechtěných  Hose-in-Hose  komponentů v homozygotním stavu, neboť je ohrožuje nejen nežádoucí opylení, ale i občasný výskyt spontánních mutací. Pokud se využije technika množení in vitro, zůstává problém s mutacemi, ale odpadá problém s nežádoucím opylením. Tato fakta vedou  k pochopení, proč se šlechtitelům tak dlouho nedařilo získat uniformní  Hose-in-Hose  odrůdy a proč i u našich F1 odrůd vyráběných z vysoce uniformních komponentů máme většinou jen „téměř“ stoprocentní zastoupení Hose-in-Hose  typů místo plných 100%.

Dalším krokem bylo víceleté testování kombinačních schopností došlechtěných komponentů v různých hybridních kombinacích a výběr většího počtu perspektivních F1 hybridů. Díky zvolené metodě hybridního šlechtění se podařilo dospět k vytčenému cíli.

Na český a zahraniční trh byly první odrůdy uvedeny v roce 2003.  V současné době existuje již celá barevná škála. Jelikož o tyto odrůdy mají zájem především v zahraničí, dostala série primulí mnohokvětých přes svůj český původ jméno v angličtině a to ´YOU and ME´. „Dvoukorunné“ květy se zvětšeným korunovitě vybarveným kalichem jsou v barvě bílé, krémové, žluté, zlaté, růžové, červené,  modré, bledě modré, fialové a kaštanově purpurové.. Jsou středně velké (40 – 50 mm), stonky jsou pevné a středně vysoké (120 - 150 mm), listová růžice je úměrně velká. V prvním roce vytváří rostlina 6 - 7 květenství (na podzim obvykle  ještě remontuje), v dalších letech  se může vytvořit na dobře pěstovaných rostlinách až 25 květů. Mají velmi dobrý stupeň mrazuvzdornosti, takže mohou být pěstovány i jako trvalky. Uvedené parametry i celková kvalita výpěstků je však silně ovlivňována pěstitelskými podmínkami. Naše odrůdy, které jsou výraznou kvalitativní novinkou ve své kategorii, se setkaly v zahraničí s velmi příznivou odezvou. V anglickém časopise The Garden (Crawford 2003) byly označeny jako průlom ve šlechtění tohoto typu primulí. Rovněž v poslední knižní publikaci Primrose (Lawson 2019) jsou zmíněny výsledky této práce.

            Do současné doby bylo získáno více jak 50 odrůd Primula vulgaris (v naprosté většině F1 hybridů) a dokončena série 15 F1 odrůd Primula × polyantha. Nejlepší z nich se stále vyrábí a expedují jako osivo, výsevy nebo mladé rostliny pro skleníkovou produkci firem či zahraničních zájemců.

 

1- P. vulgaris ‘Markéta’

 

2- P. vulgaris ‘Marta’

 

3- P. vulgaris hybrid 710-17

 

4- Primula vulgaris - základní barvy

 

5- P. x polyantha - dvoukorunný květ Hose-in-Hose

 

 

6- P. x polyantha - série You and Me, skupina 6 barev

 

7- P. x polyantha - série You and Me, přehlídka sortimentu 1

 

8- P. x polyantha - série You and Me, přehlídka sortimentu 2

 

Autor: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.