V současnosti se diskutuje nová legislativa EU v souvislosti s novými technikami ve šlechtění. I když názory členských států nejsou jednotné, ČR vidí v jejich využívání perspektivu. Jejichg aplikace mohou být výhodné, jak dokazují zprávy ze světa.

Geneticky modifikované organismy jsou ve světě široce využívány. Při jejich přípravě se vnáší do genomu příjemce úseky DNA z jiných organismů. V EU je využívání takových organismů přísně regulováno. V minulém desetiletí se rozšířilo využívání postupu tzv. editace genomu. Bylo popsáno a do praxe zavedeno několik nástrojů, nyní je využíván systém CRISPR/Cas. Vznik systémů CRISPR-Cas urychlil vývoj technologií pro úpravu genů, které jsou široce používány pro vědecké, ale i  pro praktické účely.

Do  této  chvíle byly vyvinuty desítky genotypů rostlin, které se mohou uplatnit v rostlinné výrobě díky zlepšené utilizaci živin z půdy,  lepší odolnosti k suchu, toleranci k chorobám a škůdcům, vyšší kvalito produkce. Vývoj a popis materiálů je dostupný ve dvou základních databázích, které dávají představu o možném rozsahu editování genomu a jeho perspektivách.

EU SAGE (The European Sustainable Agriculture through Genome Editing network) spustila interaktivní databázi plodin s editovaným genomem. Databáze ukazuje, že editace genomu je použitelná u široké škály plodin ke zlepšení různých vlastností, z nichž mnohé mohou přispět k udržitelnějšímu zemědělství.. V současné době obsahuje více než 500 odkazů a databáze bude pravidelně aktualizována o další vědecké studie. V databázi lze filtrovat podle rostlinných druhů a znaků, což pomůže dalšímu využití a směřování výzkumu. A mimo jiné přinést důkazy podpoří závěry pro budoucí politické diskuse o této inovaci ve šlechtění rostlin.

Také za oceánem pracovníci z Boyce Thompsonova Institutu v New Yorku vybudovali platformu, která shromažďuje informace o rostlinách, které byly upraveny pomocí CRISPR. Jedná se o novou databázi editovaných rostlin, což je projekt financovaný National Science Foundation jako reakci na  rostoucí počet publikací o rostlinách upravených technologií genové editace. Databáze v současné době obsahuje rozsáhlé informace o geneticky upravených rajčatech, včetně podrobností o genech upravených pomocí CRISPR, názvu projektu ve kterých byla vyvinuta, podrobností o experimentu, odrůdě rostliny a dalších významných parametrech  významných pro charakterizaci výsledného mutace a podrobnosti o upravené rostlinné linii. Na webu je také obsáhlá uživatelská příručka a novinky o CRISPR.

Informace shromažďuje také EUginius (evropská iniciativa GMO pro jednotný databázový systém), což  je iniciativa BVL - Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin (Berlín, Německo) a WFSR - Wageningen Food Safety Research (dříve RIKILT) z Wageningenu UR (Wageningen, NL). Záměrem EUginius je podporovat a informovat kompetentní úřady a soukromé uživatele, kteří hledají přesné informace o geneticky modifikovaných organismech. Dnes začíná také sledovat informace o editovaných rostlinách.

Informační zdroje ukazují, že potenciál využití editace genomu ve šlechtění rostlin je vysoký. Proto, po více než desetiletém úsilí,  je nyní projednávána změna evropské legislativy, která souvisí n pozitivním hodnocením produktů vědci a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Změny by měly zjednodušit využití produktů v zemědělství a v produkci potravin.  Evropští spotřebitelé požadující bezpečné, cenově dostupné a vysoce kvalitní potraviny a jejich zájmy jsou klíčovými.

ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications na svých stránkách komentuje měnící se přístup členských států EU k novým technikám ve šlechtění. ISAAA je nezisková mezinárodní organizace, která sdílí výhody biotechnologie plodin s různými zúčastněnými stranami, zejména zemědělci v rozvojových zemích s nedostatkem zdrojů, prostřednictvím iniciativ, sdílení znalostí a přenosu a poskytování vlastních biotechnologických aplikací. Monitoruje nejen stávající komerční produkty, vývoj nových, ale i legislativu platnou v různých zemích a oblastech.  Evropská komise v červenci navrhla zmírnit pravidla pro nové techniky úpravy genů (NGT), tyto techniky stále podléhají směrnici o GMO s přísným povolovacím procesem. Postoje členských států však nejsou jednotné. Zástupci České republiky v EU chápou význam nových přístupů ve šlechtění a podporují přijetí nové legislativy. ISAAA na svých stránkách ocenila vystoupení českého ministra zemědělství. Český ministr totiž připustil, že by chtěl hrát aktivní roli a přesvědčit evropské partnery o výhodách NGT. Zdůraznil také, že by měla být veřejnosti dobře vysvětlena problematika NGT a jejich odlišnosti od GMO.

Jaké jsou zkušenosti s editovanými rostlinami ve světě? Do stádia plné komercializace jich zatím mnoho nedospělo. Dokonce nepříliš četné jsou i polní testy (Obr.1), které komercializaci předcházejí. Četnější jsou v oblastech, kde se pěstuje rýže.

 

Obr.1: Rostliny odolné nebo náchylné k letální nekróze kukuřice (MLN) v Naivasha. Rostliny citlivé (vpředu) a rezistentní (vzadu) 2 týdny po inokulaci kombinací MCMV a SCMV (A). Detailní záběr listů rostlin citlivých (B) nebo rezistentních (C) na MLN, podle L. Tripathi, Front. Genome Ed., 12 May 2022

Zatím nejznámější geneticky editovanou plodinou je sója. Byla  uvedena na trh v r. 2019 v USA. Na trh se dostal nový genově upravený sójový olej a byl navržen s ohledem na spotřebitele. Společnost Calyxt, Inc. se sídlem v Minnesotě  představila svůj nový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové jako zdravější alternativu ke komoditním sójovým olejům, které obsahují trans-tuky. Byl to také nejnovější příklad geneticky upravených potravin navržených tak, aby oslovily spotřebitele spíše než přímo prvovýrobu. Zde je genetické vyladění šetrné ke zdraví. Podobný koncept se snaží sledovat vědci z celého světa, kteří používají technologii genové úpravy pro získání škály plodin od pikantnějších rajčat až po pšenici se sníženým obsahem lepku pro osoby trpící celiakií. Ve Velké Británii budou zahájeny polní testy s kukuřicí vysoce odolnou vůči suchu. Také Čína schválila bezpečnost geneticky upravené sóji, což je její první schválení technologie u produkční rostliny, protože země stále více spoléhá na vědu, aby podpořila produkci potravin. Sója, vyvinutá soukromě vlastněnou Shandong Shunfeng Biotechnology Co., Ltd, má dva modifikované geny, které významně zvyšují hladinu zdravého tuku kyseliny olejové v rostlině. Bezpečnostní certifikát je schválen na pět let od dubna, vyplývá z dokumentu, který nedávno zveřejnilo ministerstvo zemědělství a venkova ČLR.

Je zřejmé, že technologie mají ve světě velkou perspektivu a doufejme, že i legislativa EU bude těmto produktům nakloněna.

 

Autor:

Jaroslava Ovesná, doc., RNDr., CSc.

VÚRV, v.v.i. Praha, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.