Ryze česká společnost AGRA GROUP a.s. vyvíjí a vyrábí kapalná hnojiva pro české zemědělce již od r.1992 ve Střelských Hošticích. Pro sadaře a vinohradníky vyvinula specializované hnojivo VITIAGRA, které je v praxi léty ověřeno.

 

Složení: N-35g/l, PO-53g/l, KO-116g/l, S-28g/l + auxin

 

VITIAGRA je kapalné půdní hnojivo NPK+S bez obsahu chlóru určené do sadů a vinic. Živiny jsou zastoupeny v optimálním poměru, který kopíruje potřeby ovocných kultur a révy vinné. Obsah dusíku v přijatelné formě zajistí optimální zásobu a využitelnost během celé vegetace. Fosfor ve formě P₂O₅, který je ihned dostupný kořenovou soustavou a odpadá tak obecná nevýhoda pomalu pohybujícího se fosforu. Draslík ve formě K₂O je v tomto hnojivu s mimořádně vysokým obsahem. Hnojivo je tedy hojně aplikováno na půdách, kde je draslíku v mateční hornině i v orniční vrstvě málo. I půdy (např. kambizem), kde bychom očekávali obsah draslíku vysoký, je vlivem hospodaření často podlimitní a je nutné tuto hladinu po určitou dobu opětovně stabilizovat (obr.1,2,3,4). Síra obsažená v hnojivu napomáhá efektivnějšímu využití dusíku rostlinami. VITIAGRA obsahuje i další pomocné látky, z nichž hlavní úlohu hraje auxinová složka. Ta umožňuje aplikovat hnojivo nejen povrchově a kapkovou závlahou, ale především hloubkově, kde přítomný auxin významně napomáhá rychlejší regeneraci kořenů.

  1. Přednost stabilního vyrovnaného poměru živin v hnojivu…

Vyrovnaný poměr živin v hnojivu plně respektuje nároky ovocných kultur a vinic na odběr živin a je základem jejich plnohodnotné výživy. Celoroční potřebu fosforu a draslíku je možné pokrýt správnou volbou celkové dávky hnojiva.

 

  1. Synergický efekt auxinů…

Při hloubkové aplikaci může docházet k poškození kořenů, v posledních letech i okusem hrabošů. Auxinová složka v hnojivu dokáže napomoci rychlejší regeneraci poškozených kořenů (ale i poškozené nadzemní části – kmínky) a tím zvyšuje a urychluje příjem aplikovaných živin. Auxiny dlouhodobě ovlivňují nejen dělení buněk, ale i jejich růst. Jsou významné i pro podporu kvetení, formování listů a rovnoměrné dozrávání plodů.

 

  1. Výhoda bez chloridového hnojiva s obsahem síry…

Absence chlóru v hnojivu umožňuje bezpečnou aplikaci nejen v předjaří, ale během celé vegetace včetně podzimního hnojení po sklizni. V pozdním létě se však s ohledem na významný obsah dusíku v hnojivu aplikace nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k nevyzráni mladých letorostů a k následnému zimnímu poškození mrazem.

 

  1. Kapalná forma hnojiva – výhody…

Kapalná hnojiva aplikovaná do půdy jsou v přímém kontaktu s půdním roztokem. Cestou difúze a kapilární vzlínavosti se pak velmi snadno a rychle dostávají z místa aplikace do bezprostřední blízkosti kořenů. Tím se zvyšuje rychlost působení hnojiva a účinnost není závislá na srážkách, jako u aplikace hnojiva pevného. Kapalná forma hnojiva tak zajišťuje rovnoměrnější prohnojení kořenové zóny. Využití dusíku je tak mnohem efektivnější.

 

Hloubková a povrchová aplikace

Hloubkové a povrchové hnojení půdy po výsadbě, lze aplikovat v oblastí příkmenného pásu. Do stávajících výsadeb se hnojivo VITIAGRA aplikuje buď koncentrované nebo ředěné vodou v poměru 1:1. Optimální hloubka aplikace ve vinicích je 20–40 cm v sadech 20-30 cm u jahod pouze povrchově na půdu bez zasažení listové plochy. Hnojivo lze aplikovat na podzim po ukončení vegetace, v předjaří před nástupem vegetace nebo v počátku jarní vegetace, max. však do konce června. Hnojivo se aplikuje v jedné až dvou dávkách dle doporučeného množství na základě AZZP (agrochemické zkoušení zemědělských půd), nebo ARR (anorganický rozbor rostlin), které zajištuje společnost AGRA GROUP a.s. Obecné rozpětí dávky se pohybují mezi 300 až 800 l/ha dle ovocného druhu. Aplikace je nezávislá na teplotě a vlhkosti půdy. Nedoporučujeme však aplikaci provádět po velkých srážkách, či pokud jsou velké srážky bezprostředně očekávány. Při zatravnění ve vinicích ob řádek je možné hnojivo VITIAGRA aplikovat rovněž ob řádek, avšak z hlediska rovnoměrnosti je výhodnější oboustranná aplikace. Hnojivo lze využít i před výsadbou, kdy se aplikuje neředěné (až ve čtyřnásobcích běžných dávek) do blízkosti místa sázení.

 

Přihnojování kapkovou závlahou (fertigace)

 Kapková hnojivová závlaha (fertigace) v sobě spojuje dva efekty pro pěstované kultury. Přísun vody a regulovatelný přísun živin. VITIAGRA neobsahuje částice větší než 100 μm, je tudíž do kapkové závlahy bez problémů použitelná. Hnojivo má pH 6,2 a nezpůsobuje tedy ani při dlouhodobějším používání nežádoucí okyselování půdy. Termín aplikace se řídí potřebou závlahy. Základem úspěšné fertigace je načasování použití hnojiva a zvolení jeho správné dávky. Při stanovení přesné dávky hnojiva je vhodné využít hodnocení výživného stavu rostlin speciálním softwarem AGRALAB společnosti AGRA GROUP a.s. Obecně lze u fertigace tímto hnojivem stanovit dávku 3-5% roztoku, např. 1.000 l vody + 30 až 50 l VITIAGRA.

 

 

Obr.1 – Deficit K – rybíz

Obr.2 – Deficit K – jabloň

Obr.3 – Deficit K – réva vinná

Obr.4 – Graf deficit K na kontrolních stanovištích r.2023

 

autor:

Ing. Jan Pastrňák

AGRA GROUP, a.s.