EU podporuje celoevropskou spolupráci v rámci projektů VaV. Jeden z nich, SMARTPROTECT, byl zaměřen na monitoring a hodnocení chytrých technologií v ochraně zelenin. Byla připravena databáze technologií pro monitoring, predikci, identifikaci škodlivých činitelů či aplikačních pomůcek.

Uživatele ji mají k dispozici ve 11 národních jazycích včetně českého jazyka. Projekt přinesl řadu informací, kteréjsou k dispozici pěstitelům zelenin v EU.  Klíčová slova: Integrovaná ochrana rostlin, chytré technologie, databáze SmartProtect je tematická síť zaměřující se na meziregionální sdílení znalostí o chytrých řešeních pro zemědělce a poradce v oboru integrované ochrany rostlin (SMART Integrated Pest Management (IPM)). Projektu se účastnilo 16 partnerů z celé EU, konkrétně 4 evropské univerzity, 9 výzkumných a vývojových ústavů a ​​3 malé a střední podniky, které sbíraly, hodnotily, vyměňovaly a šířily znalosti a dovednosti v celém evropském regionu.  Všichni partneři měli zásadní roli při implementaci, testování, šíření a komunikace informací z projektu.  Konsorcium se skládalo z partnerů aktivních v regionálních aktivitách svých zemí.   Tento projekt byl financován z programu Horizont 2020 Research Evropské uniea Inovační program podle grantové smlouvy č. 862563.  Cílem bylo  stimulovat tok znalostí mezi evropskými regiony o chytrých zemědělských technologiích a inovacích, překlenout propasti mezi nimi. Zajistit tok informací od VaV k výrobcům chytrých pomůcek, poradcům a koncovým uživatelům – pěstitelům zelenin. Byly aktivovány systémy AKIS v celé EU a propojily se s inovativním potenciálem výrobců pokročilých metodologií pro integrovanou ochranu rostlin v zelenině.   Projekt se zaměřil na:➢ Vybudování udržitelné platformy pro sdílení znalostí spojující různé AKIS na národní a regionální úrovni v celé EU a aktéry, v rámci těchto AKIS, zejména zemědělců, poradců, malých a středních podniků, regionálních orgánů, výzkumných pracovníků, pro nepřetržitý a interaktivní tok znalostí o SMART IPM.➢ Srovnávání osvědčených postupů s nejvyšším inovačním potenciálem pro SMART IPM prostřednictvím hloubkové SWOT analýzy inovativních technologií a metodiky založené na znalostech o vybraných škůdcích a chorobách v různých plodinách.➢ Poskytovat zemědělcům snadno dostupné a srozumitelné materiály, pokyny a podpůrné systémy ve vztahu k SMART IPM o pěstování zeleniny s přihlédnutím k regionálnímu socioekonomickému, kulturnímu a regulačnímu kontextu.➢ Překlenutí propasti mezi evropskými regiony výměnou znalostí o SMART IPM prostřednictvím přeshraničních výměnných návštěv.➢ Zapojení do širšího kontextu evropského inovačního partnerství, zejména „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ a podpora provádění EIP-AGRI prostřednictvím propojení s probíhajícími tematickými sítěmi a příslušným výzkumem a inovacemi zahrnujícími více aktérů sítě, zaměření a operační skupiny ve všech zemích a regionech po celé Evropě.➢ Zajištění dlouhodobé udržitelnosti výstupů a znalostí produkovaných vložením do stávajících iniciativ a sítí na vnitrostátní a národní úrovni, evropské úrovni, včetně sítě evropských výzkumných institucí pro zeleninu (EUVRIN), integrace technologií přesného zemědělství a analýzy dat. 

               Na základě práce nabídl projekt SmartProtect pokročilé zemědělské technologie a analýzu dat pomocí identifikace potřeb zemědělců. Informace sdílí pomocí své elektronické platformy.  Tato platforma je otevřená, zdarma a veřejně dostupná.

 

                Na této SmartProtect platformě můžete najít technologie a metodiky pro integrovanou ochranu proti škůdcům (IPM) v rostlinné produkci pro pěstování na poli a ve sklenících. Řešení IPM jsou rozdělena podle typu techniky (aplikační techniky, techniky podpory rozhodování, diagnostické a detekční techniky a monitorovací techniky), a jsou také dostupná podle druhu aplikace (bakterie, prospěšný hmyz, houby, hmyzí škůdci, roztoči, hlístice a viry). Celkem jsou shromážděny informace o 208 pomůckách ze čtyř okruhů aplikací.  V databázích je lze vyhledávat podle základních klíčových slov (typ organism, druh zeleniny, typ aplikace).

Každá technologie je vyhodnocena podle náročnosti jejího uplatnění, šíři aplikace nebo podpory výrobců.

               Některé technologie byly testovány v praxi. Nejvíce se jednalo o moderní automatické lapače hmyzu. Např. Box Scout, což je přenosný poloautomatický, který se vyhýbá ručnímu počítání. Schránka Scout vyfotografuje každou stopu hmyzu a odešle snímky do speciálního softwaru centrálního serveru pro sledování plodin. Počítá škůdce (bělásek, třásněnka, listonoh) i prospěšné organismy (Nesidiocoris a Macrolophus). Farmář tak má okamžitý online přístup k údajům shromážděným správou škůdců Scout box. Podobné boxy se ukazují jako vysoce zajímavé a efektivní.  Automatizované počítání hmyzu je rychlejší, objektivnější a přesnější než ruční počítání.

               Informace byly sdíleny prostřednictvím seminářů, kde byly prezentovány poznatky o ochraně rostlin proti škůdcům i chorobám v poli i ve sklenících. Technologie byly prezentovány při polních dnech, tréningových kursech a závěrečné Inovační rally. Ta se konala při světovém veletrhu okrasného zahradnictví v Essenu. Během veletrhu byl představen project SMARTprotect a členové konsorcia i vybraní farmáři si mohli prohlédnout nejnovější technologie.

 

              

               Další novinky jsou uveřejněny v elektronických mediích, zejm. na www stránkách  projektu (https://www.smartprotect-h2020.eu/) a zahrnují aktuality o praktických abstraktech, publikacích a aktivitách sítě, dale pohled na webináře SmartProtect. Webináře zkoumají čtyři technologie, které zahrnují informační systém pro správu farmy s mobilními řešeními pro vyhledávání a odběr vzorků, zařízení internetu věcí (IoT), jako jsou senzory a chytré pasti pro automatické měření škůdců, velká data a umělou inteligenci (AI). Praktická abstrakta jsou zvěřejněna v angličtině a některém z 10 národních jazyků.

               Práce konsorcia stale pokračuje. O dalších novinkách budeme informovat v následujících zprávách, Bližší informace a kontakty take možno získat u autorky příspěvku.

 

Autor:

Jaroslava OVESNÁ,

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.