Šlechtitelský program třešní

 Šlechtitelský program VŠÚO Holovousy trvá již více než 50 let a je zaměřen na třešně od 70. let.

Na začátku 70. let byl ve spolupráci s německým institutem v Drážďanech-Pillnitzu vypracován plán křížení nového programu šlechtění třešní. Zaměřoval se hlavně na získávání výnosných odrůd vhodných pro mechanizovanou sklizeň a zpracovatelský průmysl. Soustředil se také na odolnost plodů proti praskání a květů vůči pozdním jarním mrazům. Mezi další cíle patřilo zvýšení kvality plodů, zejména velikosti, pevnosti a chuti, následované ranou nebo velmi pozdní zralostí. Později byla do programu přidána také samosprašnost jako důležitá nová vlastnost. Ruku v ruce se šlechtěním probíhá introdukce a testování nových perspektivních odrůd ze zahraničí, aby šlechtitelský program obohatily o nové hodnotné vlastnosti.

Doba zrání holovouských odrůd zcela pokrývá sezónu sklizně třešní od prvního do sedmého třešňového týdne. Konečný výběr nových genotypů byl proveden podle doby zrání, velikosti plodu, chuti a požadavků na výnos. Jednou z nejnovějších odrůd je ´Elza´, která je v České republice registrována a právně chráněná od roku 2018. VŠÚO Holovousy spolupracuje po celém světě se společnostmi, které zabezpečují propagaci odrůd a marketing na základě licenčních smluv, stejně tak i v případě nové třešně ´Elza´.

 Základní popis odrůdy

Pomologicky se řadí mezi chrupky s tmavě červenou barvou plodů. Strom roste středně silně. Habitus koruny je polovzpřímený. Na slabě rostoucích podnožích vstupuje do plodnosti raně, na ptáčnici později, plodnost je vysoká. Dozrává v 5. třešňovém týdnu.

Kvete středně raně. Kombinace S-alel je S1S6 a opyluje se například odrůdami ´Těchlovan´, ´Kordia´ a ´Amid´. Tvar plodu je široce kulovitý až kulovitý. Hmotnost plodu se pohybuje kolem 9 g-10g, šířka plodu v průměru mezi 26 -27 mm. Dužnina plodu je velmi pevná, tmavě červená, navinule sladká, aromatická, šťavnatá. Pecka je středně velká, spíše oválného tvaru. Stopka je středně dlouhá v průměru kolem 40-45 mm.

Vznikla křížením odrůd ´Kordia´ a ´Starking Hardy Giant´. Předností je dobrá kvalita plodů, pevnost a odolnost k praskání plodů a je odolnější k mrazu v době květu. K moniliové hnilobě plodů (Monilinia fructigena) a skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii) je středně odolná. Dobře plodí na podnožích Colt, P-HL-A, P-HL-C, Gisela 5 i ptáčnici.

Autor: Ing. Pavol Suran

 Obrázek: Plody odrůdy ´Elza´

 

Graf: Pětiletý průměr porovnání plodnosti nové odrůdy ´Elza´ s komerčními odrůdami ´Kordia´ a ´Burlat´ na podnoži Gisela 5