Různé způsoby stimulace se staly součástí pěstebních technologií. Jednou ze skupin látek, které jsou již dlouhé roky používány pro podporu tvorby výnosu řady zemědělských plodin, jsou nitrofenoláty.

 

Působení na rostliny

Princip působení není přesně znám, spíš je uváděna řada důsledků aplikace (tvorba ligninu, zrychlení přírůstku biomasy, s tím související regenerace rostlin apod.). Tyto projevy jsou spojovány s dočasným omezením oxidativní fosforylace, zvýšením tvorby etylenu, či zpomalením odbourávání auxinů.

S nitrofenoláty je spojováno i působení elicitační. Rostlina dostává signál, že by mohly nastat stresové podmínky a tomu se přizpůsobuje – zintenzivní metabolizmus, snaží se vytvářet další zdroje energie. Následně odezní stresový podnět a rostlina využije získaný potenciál pro svůj další rozvoj, včetně výnosotvorných prvků.

 

Přínos aplikace

Použití nitrofenolátů vede v důsledku k zintenzivnění metabolismu i ke zvýšenému čerpání živin. Nejlepších výsledků při použití je dosahováno, pokud rostliny netrpí hlubokým nedostatkem vody a živin, které potřebují pro zvýšenou intenzitu metabolizmu. Jejich aplikaci je vhodné spojit s dodáním živin na list, které pokryje první nároky rostliny. Za uvedených podmínek má rostlina předpoklady pro tvorbu silnějšího kořene a zvýšení odolnosti vůči biotickým i abiotickým stresům v další části vegetace.

Pro období, kdy rostliny tvoří velké množství nových listů, byla vyvinuta hnojiva FORTE-alfa Fenol, FORTE-beta Fenol a FORTE-gama Fenol. Dodají nitrofenoláty a fyziologicky významné množství živin, které pomůže rostlinám otupit případný deficit živin a pozitivně reagovat na provedenou aplikaci.

V pokročilejší vegetaci, kdy rozvoj generativních orgánů vstupuje do posledních fází (po vymetání obilí, tvorba šešulí apod.), je vhodná i aplikace čistých nitrofenolátů v přípravku K-FENOL mix. Výsledky pokusu (graf 1) ukazují, jak přípravek působí na výnos pšenice ozimé při aplikaci v závěru metání. Při současných cenách je navýšení výnosu v průměru o 0,2 t/ha ročně vysoce rentabilní.

 

 

 

Osvědčené přípravky s nitrofenoláty

Již po řadu let používají zemědělci hnojiva FORTE-alfa Fenol (obsahuje N, Mg, Mn, Cu, Zn a B), FORTE-beta Fenol (N, Mg, Mn, Zn, B a Mo) a FORTE-gama Fenol (N, P, K a B). V doporučené dávce 4 l/ha je obsažena plná dávka nitrofenolátů. Mikroprvky jsou obsaženy v chelátech EDTA, případně v organických vazbách. Všechna uvedená hnojiva lze vzájemně kombinovat a vytvořit tak kombinaci živin podle potřeby. Jsou využitelná během celé vegetace, ale optimální nasazení je od odnožování do konce sloupkování u obilí a od obnovení listové růžice do butonizace u řepky. Obdobné termíny platí i u jiných plodin.

Směs čistých nitrofenolátů K-FENOL mix je určena především pro fáze vegetace, kdy již nepřirůstá velké množství hmoty listů a není tak velké riziko deficitu živin. Aplikuje se v dávce 0,2 l/ha a je možné ho kombinovat s přípravky na ochranu rostlin. V tomto případě je nutné dodržet platné předpisy z pohledu ochrany včel.

Podle mnohaletých zkušeností jsou nitrofenoláty osvědčenou skupinou účinných látek, jejichž přínos může být při současných cenách komodit zcela zásadní.

 

 Autor:

Jaroslav Mráz

AGRA GROUP a.s.