Zajímavosti a čísla v bioetanolovém průmyslu za rok 2016.

V roce 2016 vyrobili členové Asociace evropských výrobců obnovitelného bioetanolu (ePURE) celkem 5,2 miliardy litrů etanolu, z nichž bylo 78% použito jako palivo, což mělo za následek úsporu 66% skleníkových plynů v porovnání s použitím benzínu a současně vyrobili 5,5 milionů tun vedlejších produktů, z nichž bylo 4 miliony tun vysoce proteinového krmiva bez GMO. Plodiny použité pro danou výrobu byly z 99,9% procent vypěstovány evropskými pěstiteli. Celková výrobní kapacita členů ePURE byla v roce 2016 na úrovni 6,3 mld. litrů (v ČR 237 milionů litrů).

Jako vstupní suroviny pro výrobu bioetanolu jsou používány obilniny (9,85 mil. tun, což představuje 74%), cukry (1,93 ml. tun – cukr. ekvivalent, což představuje 15%), lignocelulóza a ostatní dle RED přílohy IX-A (1,46 mil. tun, což představuje 11%).

Dle objemu výroby bioetanolu jsou z jednotlivých druhů vstupní suroviny při výrobě bioetanolu v Evropě nejvíce zastoupeny pšenice (1,66 mld. litrů, což představuje 32%), kukuřice (1,61 mld. litrů, což představuje 31%), cukernaté suroviny (1,24 mld. litrů, což představuje 24%), ostatní obilniny a vysokoškrobnaté plodiny (0,44 mld. litrů, což představuje 8%), lignocelulóza a ostatní suroviny dle RED přílohy IX-A (0,24 mld. litrů, což představuje 5%).